Distans logopedi
för greker som bor i Sverige

Maria Nika – Logoped

Bobath NDT certifierad
M.Ed specialpedagogik och utbildning

Speech Therapist and Logoped Maria Nika

Jag utför logopedi och förebyggande kontroll till barn, på grekiska och engelska, för grekiska barn som bor i Sverige.

Greek Logoped Logo

Vilka fall täcks av logopedi?

Logopedi handlar om talsvårigheter, röststörningar och dysfagi – sväljstörningar, stamning, inlärningssvårigheter, dyslexi. Läs mer…

Distans logopedi

Vi organiserar behandlingarna på ett flexibelt schema, som är grundad till stor del på distansintervention. Det finns möjlighet för fysiska möten, en-två gånger om året. Läs mer…

Greek Logoped Logo

Material - Övningar

Bedömnings och utredningsmaterial tillhandahålls digitalt för att klargöra barnens behov från fjärran.

Child doing Online Remote Speech Therapy with Maria Nika

Ordförråd för tvåspråkiga barn

Till trakter där det inte finns grekisktalande skola, tillämpar jag en läroplan vilken utvecklar ordförrådet, med syftet att barnet skulle kunna hänga med de andra grekisktalande barnen på samma nivå, på ordförrådet och kulturen.

Läs mer…

Greek Logoped Logo

Logopedi på grekiska och engelska

För barn som går i engelska skolan, kan utredningen och behandlingarna utföras på engelska samt på grekiska

Greek Logoped Logo

Vägledning för föräldrar

Det finns omständigheter då distanslogopedi inte helt kan täcka barnets behov (till exempel p.g.a ålder)

I sådana fall ger vi vägledning till föräldrarna som handlar om vilka aktiviteter som de kan utföra för att hjälpa barnet hemma. Läs mer…

Greek Logoped Logo

Rådgivning

Allt flera föräldrar som uppfostrar sina barn i en tvåspråkig miljö har frågor och söker information. Ni får gärna ringa oss för att få upplysning och information!

Boka första session gratis

Läs mer om onlinebehandlingen

Shopping Basket